images

08 SIE 2023

Obwieszczenie Burmistrza Tyszowiec o podjęciu przez Radę Miejską w Tyszowcach uchwały nr XLVI/339/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tyszowce na lata 2023 - 2030

Obwieszczenie Burmistrza Tyszowiec o podjęciu przez Radę Miejską w Tyszowcach uchwały nr XLVI/339/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tyszowce na lata 2023 - 2030