images

14 SIE 2023

OBWIESZCZENIE o składzie osobowym Komisji Okręgowej nr.175 w Mieście i Gminie Tyszowce

OBWIESZCZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr.175 w Mieście i Gminie Tyszowce

                                              

powołanej przez Komisję Wojewódzką do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie tomaszowskim

 

  1. Elżbieta Kierepka - przewodniczący
  2. Konrad Jóźwik - zastępca przewodniczącego
  3. Dorota Okalska - sekretarz
  4. Karolina Stecko - Miska - członek komisji
  5. Erwin Szymon Kniaź -  członek komisji

Siedziba Komisji Okręgowej mieści się w ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, pokój Nr 8, Sala Narad.

 

Komisja Okręgowa pełni dyżury w dniach od 16.08.2023 r. do 04.09.2023 r. w godzinach od 10:00 – 15:00 w dni pracy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie w/w dyżurów do dnia 4 września 2023 r w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

Druki dokumentów można pobrać w czasie pełnienia dyżurów lub ze strony www.lir.lublin.pl Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału
w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godzinach pracy Urzędu.

                                              

 

Komisja Okręgowa nr. 175