Drukuj

Sołtys  – przedstawiciel lokalnej społeczności, wybierany przez zebranie wiejskie.

Działalność sołtysa wspiera rada sołeckaSołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Sołectwo – jest to jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich lub miejsko-wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Podstawa prawna: Uchwała Nr X/79/2007 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110, poz. 2691 z dn. 25.09.2008r.)