Sołtys  – przedstawiciel lokalnej społeczności, wybierany przez zebranie wiejskie.

Działalność sołtysa wspiera rada sołeckaSołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Sołectwo – jest to jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich lub miejsko-wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

 • Sołectwo Czartowiec  obejmuje miejscowość Czartowiec,
 • Sołectwo Czartowiec - Kolonia obejmuje wieś Czartowiec - Kolonia
 • Sołectwo Czartowczyk  obejmuje miejscowość Czartowczyk i jej integralne części: Kolonia Czartowczyk oraz miejscowość Gołaicha
 • Sołectwo Czermno  obejmuje miejscowość Czermno i jej integralne części: Kolonia Czermno; Kolonia Nowa - Czermno
 • Sołectwo Kazimierówka  obejmuje miejscowość Kazimierówka i jej integralne części: Linia Dolna; Linia Górna i Świdowatka
 • Sołectwo Klątwy  obejmuje miejscowość Klątwy i jej integralną część Kolonia oraz miejscowość Kaliwy
 • Sołectwo Lipowiec obejmuje miejscowość Lipowiec
 • Sołectwo Marysin  obejmuje miejscowość Marysin i jej integralne części: Drążaki; Pierwszaki i Trzeciaki
 • Sołectwo Mikulin obejmuje miejscowość Mikulin i jej integralną część Kolonia Mikulin
 • Sołectwo Niedźwiedzia Góra  obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra i jej integralną część Kolonia Niedźwiedzia Góra
 • Sołectwo Perespa  obejmuje miejscowość Perespa jej integralne części: Nowa Wieś, Stara Wieś i Wólka oraz miejscowość Perespa- Kolonia
 • Sołectwo Podbór obejmuje miejscowości Podbór,
 • Sołectwo Przewale  obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone
 • Sołectwo Rudka  obejmuje miejscowość Rudka
 • Sołectwo Soból  obejmuje miejscowość Soból
 • Sołectwo Wakijów  obejmuje miejscowość Wakijów
 • Sołectwo Wojciechówka obejmuje miejscowość Wojciechówka
 • Sołectwo Zamłynie obejmuje miejscowość Zamłynie z ulicami: Zamojska, Garbarska, Majora Eborowicza 
 • Sołectwo Dębina  obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.
 • Sołectwo Tyszowce (1066/1236) stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego jako Jurydyka, Majdan, Podgórze oraz Zaława i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody;3Maja -numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa

Podstawa prawna: Uchwała Nr X/79/2007 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110, poz. 2691 z dn. 25.09.2008r.)