Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


APEL PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Sportowe

Apel

do właścicieli nieruchomości o właściwe segregowanie odpadów komunalnych

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 3377) właściwa  segregacja odpadów komunalnych polega na tym, że: 

 

Do brązowego pojemnika (worka)  - odpady ulegające biodegradacji (mokre)

  • WYRZUCAMY: resztki warzyw i owoców; skorupki jaj; fusy od kawy i herbaty; chwasty; ściółkę małych zwierząt domowych; zawartość worków z odkurzacza; resztki jedzenia; papier po kanapce, niezjedzoną kanapkę; ogryzki; papier po wędlinie.
  • NIE WYRZUCAMY: nabiału; tłuszczu; resztek mięsa i ryb; odchodów psów i kotów; niedopałków papierosów; ; pieluch; podpasek.

Do zielonego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach; szklane opakowania po kosmetykach.
  • NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki; doniczek; żarówek; lamp neonowych; fluorescencyjnych i rtęciowych; reflektorów; szkła stołowego; okularowego; żaroodpornego; ekranów i lamp telewizyjnych; luster; szyb samochodowych i okiennych.

Do żółtego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach; plastikowe zakrętki; puste i czyste plastikowe opakowania i pojemniki np. po środkach czystości, kosmetykach oraz artykułach spożywczych. Puszki  po napojach i konserwach.
  • NIE WYRZUCAMY: zabawek; naczyń i sztućców plastikowych; butelek i opakowań po olejach, smarach i płynach chłodniczych; opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.

Do niebieskiego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: gazety; książki; katalogi; zeszyty; prospekty; papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy); kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
  • NIE WYRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru; kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością.

Do szarego lub czarnego pojemnika (worka)

  • WYRZUCAMY: popiół lub niesegregowane odpady (zmieszane) i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce.

Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku tj. popiół – oddzielny pojemnik,  niesegregowane odpady (zmieszane) – oddzielny pojemnik i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce – oddzielny pojemnik. 

 

Zgodnie z art. 9f. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) „W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.”

 

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę i mieszkańców.

Kontrola prawidłowej segregacji odpadów

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach w porozumieniu z Burmistrzem Tyszowiec od miesiąca czerwca 2016 roku rozpoczną szczegółową kontrolę w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji  skutkować będzie tym, iż wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość zostaną obciążeni opłatą jak za odpady zmieszane tj. 15,00 zł od osoby, zamiast 6,00 zł od osoby.

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ

 

                                                                                                                      (-) mgr inż. Mariusz Zając