Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Dzienniki Urzędowe PDF Drukuj Email
tematyczne - linki
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji
 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji
 
Do zadań wojewody należy wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego - publikacji zawierającej akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa lubelskiego
Dziennik Urzędowy - 2009 r.
Dziennik Urzędowy - 2008 r.