Katarzyna Piliszczuk
Urząd Miejski w Tyszowcach, Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy
Telefon: +48 846 612 125 
Faks: +48 846 612 129
Strona projektu
Tyszowce