Katarzyna Piliszczuk
Urząd Miejski w Tyszowcach, Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy
Telefon: +48 846 612 125 
Faks: +48 846 612 129
Strona projektu
Tyszowce
Konrad Jóźwik
Urząd Miejski w Tyszowcachstanowisko ds.Informatyki, kultury i sportu
Telefon: +48 846 612 132
Faks: +48 846 612 129
Strona projektu
Tyszowce
Krzysztof Garbula
Urząd Miejski w Tyszowcach, Stanowisko ds. samorządowych i gospodarki komunalnej
Telefon: +48 846 612 132
Faks: +48 846 612 129
Strona projektu
Tyszowce