Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2018 roku".

Konsultacje Społeczne dotyczące projektów Uchwał Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia:

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Ogłaszam konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce