Drukuj

Spotkanie dotyczyć będzie przystępowania do systemów jakości - skierowane do producentów, którzy jeszcze nie korzystali ze wsparcia w ramach PROW 2007 - 2013. Poddziałanie 3.1 w ramach PROW 2014 - 2020.