Drukuj

Jest szansa na renowację zbiorowej mogiły żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, a spoczywających na cmentarzu w Tyszowcach.

O pieniądze na ten cel starają się Związek Piłsudczyków i Urząd Miejski w Tyszowcach. Członkowie związku razem z zuchami i harcerzami z 22 Drużyny Harcerskiej "Wielcy Wędrownicy" ZHP w Tyszowcach zorganizowali 1 listopada drugą kwestę na ten cel, natomiast Gmina Tyszowce czeka na decyzję w sprawie przyznania dotacji przez wojewodę lubelskiego. Chodzi szczególnie o zbiorową mogiłę, zwieńczoną figurą żołnierza w rogatywce z karabinem. Pomnik pochodzi z 1983 roku, a jego autorem był związany z Tyszowcami Cezary Sienkiel, który zadeklarował, że może pomóc w renowacji. - Podczas ubiegłorocznej kwesty na cmentarzu zebraliśmy prawie 4 tysiące złotych, w tym roku kolejne ponad 3 tysiące 100 i jeśli decyzja wojewody w sprawie przyznania dotacji byłaby pozytywna powinno wystarczyć na wykonanie planowanych prac - ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową prezes Związku Piłsudczyków w Tomaszowie Lubelskim Robert Bondyra z Tyszowiec. 

Autorzy pomysłu wierzą, że wniosek o dofinansowanie z rządowych środków zostanie rozpatrzony do końca roku. Gdyby tak się stało mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku, w nowej odsłonie, byłaby gotowa w przyszłym roku.