Drukuj

             Tyszowce, dnia 21.08.2017r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie  Gminy Tyszowce położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w ha

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Termin rozpoczę-cia  i zakończe-nia zabudowy

Forma sprzedaży

Cena gruntu    i urządzeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2197/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0898 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość niezabudowa-na położona w Tyszowcach przy ul. Słonecznej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, przy drodze o nawierzchni bitumicznej, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódzkiej Tomaszów Lub - Hrubieszów.

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

.

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczo- ny

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum 35.600,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2197/30

 

 

 

 

 

0.0922 ha

 

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

-

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Cena osiągnięta

w przetargu minimum

36.500,00

3.

 

 

 

 

2197/31

 

 

 

 

0.0900 ha

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

35.700,00 zł

4.

 

 

 

 

2197/37

 

 

 

 

0.0304 ha

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

13.450,00 zł

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2197/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0900 ha

 

 

 

 

 

]

 

 

 

Nieruchomość niezabudowa-na położona w Tyszowcach przy ul. Jaśminowej w pobliżu osiedla mieszkanio-wego, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – asfaltowej drogi wojewódz-

kiej Tomaszów Lub - Hrubieszów

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.800,00 zł

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

2197/12

 

 

 

 

0.0890 ha

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.600,00 zł

7.

 

 

 

 

2197/13

 

 

 

 

0.0890 ha

 

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.600,00 zł

8.

 

 

 

2197/14

 

 

 

0.0890 ha

 

 

 

Jak wyżej.

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum 27.600,00 zł

 

9.

 

 

 

 

2197/15

 

 

 

 

0.0890 ha

 

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum 27.600,00 zł

10.

 

 

 

 

2197/16

 

 

 

 

0.0890 ha

 

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.600,00 zł

11.

 

 

 

 

2197/17

 

 

 

 

0.0894 ha

 

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.700,00 zł

12.

 

 

 

 

2197/18

 

 

 

 

0.0937 ha

 

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

28.700,00 zł

13.

 

 

 

 

 

2197/20

 

 

 

 

 

0.0900 ha

 

 

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

-

 

 

 

 

-

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

27.800,00 zł

 

14.

 

 

 

2197/33

 

 

 

0.0624 ha

 

 

 

Jak wyżej

 

 

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum

20.400,00 zł

15.

 

 

 

2197/35 

 

0.0461 ha

 

Jak wyżej

 

KW ZA1T/00066026/0

 

 

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej z dopuszczeniem usług.

-

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

Cena osiągnięta

w przetargu

minimum 14.800,00 zł

 

Bliższych  informacji  na  temat  sprzedaży  w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia

3 października 2017r. Osoby, którym  służy  roszczenie o nabycie nieruchomości  winny  złożyć  wniosek w tutejszym  Urzędzie  Miejskim w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.