Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wydzierżawienia