Wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z terenu gminy Tyszowce, powiat tomaszowski, woj lubelskie.