Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, iż w dniu 28.12.2017 r. odbędzie się uroczyste otwarcie Klubu „Senior +” w Perespie połączone z dniem otwartym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia w tym dniu Klubu „Senior+” w godzinach od 13.30 do 15.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że trwa nabór uczestników do Klubu „Senior+” w Perespie.

Klub przeznaczony jest dla 7 seniorów w wieku powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie gminy Tyszowce. Pierwszeństwo uczestnictwa w Klubie „Senior+” mają osoby samotne o niskim statusie ekonomicznym, mieszkające na terenie wiejskim.

Klub „Senior+” rozpocznie swoją działalność od dnia 01.01.2018 r.  

Klub  „Senior +”  zapewniał będzie 4-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawowa oferta zajęć Klubu „Senior +” obejmuje m.in. zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, aktywności ruchowej, terapię zajęciową, spotkania integracyjne oraz zajęcia aktywizujące społecznie w tym wolontariat międzypokoleniowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach pod nr tel. 84 66 19 346 lub w siedzibie MOPS, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce