Wykaz nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z terenu gminy Tyszowce, powiat tomaszowski, woj lubelskie.

Informacje dotyczące naboru na szkolenia realizowane w ramach projektu "Człowiek - najlepsza inwestycja" skierowanego do członków, pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia o następującej

tematyce:

 

- Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ekonomii przedsiębiorstwa/analizy finansowej.

lub

- Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy.

tom

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym, przewidziany jest catering, przerwy kawowe oraz nocleg (dojazd powyżej 50 km).

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod nr tel. 576950431

Załącznik informacje dotyczące projektu

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wydzierżawienia 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do wydzierżawienia

 

INFORMACJA BURMISTRZA TYSZOWIEC DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ ODNAWIALNE ZRÓDŁA ENERGII W GMINIE TYSZOWCE ”