W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Urząd Miejski w Tyszowcach uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu WebPOS Paybynet.

 

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

BURMISTRZ TYSZOWIEC ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Informacja dla mieszkańców Gminy Tyszowce biorących udział w projekcie pn.: "Odnawialne Źródła Energi w Gminie Tyszowce"

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce na okres 3 lat.