W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne w ramach PROJEKTU GRANTOWEGO „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy osoby z Gminy Tyszowce chętne do zgłoszenia się i udziału w następujących blokach szkoleniowych:

- Rodzic w Internecie

- Mój biznes w sieci

- Moje finanse i transakcje w sieci

- Działam w sieciach społecznościowych

- Tworzę własną stronę internetową ( blog)

- Rolnik w sieci

- Kultura w sieci

Preferowane osoby do udziału w projekcie w wieku od 25 – 64 lat w tym kobiety i mężczyźni, osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zapisy przyjmowane są do 08.06.2018 r. w pokoju nr. 2 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach lub Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach. 

 

Jeżeli w danej miejscowości znajdzie się grupa 12-stu osób chętnych do udziału w projekcie zajęcia będą realizowane w miejscowej świetlic.

 

W Tyszowcach muzeum nie ma, ale Noc Muzeów się odbędzie, a okazją do jej zorganizowania będzie otwarcie Regionalnej izby Pamięci. Na jej inaugurację, która jest planowana na niedzielę 10 czerwca, organizatorzy zapowiadają sporo atrakcji. Izba pamięci powstała w budynku byłego internatu miejscowego liceum ogólnokształcącego, które kończy swoją działalność. - To placówka, prowadzona przez samorząd powiatowy, ale kupiliśmy budynek, w którym swoją siedzibę mają już Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Samorządowa Administracja Szkół, a także uczą się w nim młodsze klasy podstawówki. Kolejne pomieszczenia wygospodarowaliśmy na izbę pamięci, w której znajdą się eksponaty z odkryć archeologicznych i inne pamiątki - zapowiada Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając. Przystosowanie części budynku do nowych zadań zakończyło się jeszcze w ubiegłym roku, a ostatnie miesiące gmina wykorzystała na jego wyposażenie. Główną atrakcją pierwszej w Tyszowcach Nocy Muzeów będzie wystawa Skarbów z Czermna, którą udostępni Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim. Poza tym będzie można obejrzeć ekspozycję pamiątek, związanych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, ze zbiorów Józefa Szajewskiego z tomaszowskiego oddziału Związku Piłsudczyków RP. 

Otwarcie obydwu wystaw i nowej izby pamięci odbędzie się 10 czerwca o 14.00.