Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędników wyborczych na terenie działalności Delegatury KBW w Zamościu.

Zamiast przy komputerze czy przed telewizorem uczniowie z Tyszowiec i okolic spędzali tegoroczne ferie w hali sportowej i na pływalni. Blok zajęć rekreacyjno-ruchowych uzupełniła wizyta wojów z "Drużyny Grodu Czerwień".

W zawiązku z ukończeniem prac nad najnowszą, współfinansowaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych produkcją filmową Związku, tj. filmem dokumentalnym pt. „Józef Śmiech "Ciąg" - Jak było naprawdę?”