Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że dla potrzeb stworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tyszowce na lata 2018-2022 pod adresem: http://tyszowce.badanie.net/ została udostępniona anonimowa ankieta. 

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na terenie gminy Tyszowce odbędą się zebrania wiejskie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,

Muzyczny prezent z okazji Dnia Kobiet otrzymają mieszkanki gminy Tyszowce. Tradycyjny koncert dla pań, odbędzie się w czwartek 8 marca o 17.00 w miejscowym centrum kultury.