Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Stref Aktywności (OSA)  w celu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Tyszowcach. Inwestycja polega na budowie obiektów małej architektury w skład, których wejdą urządzenia plenerowe do ćwiczeń fizycznych, tablica informacyjna, ławki, stół do gry w szachy  wraz z siedziskami oraz nasadzenie drzewek ozdobnych w ilości 10 szt.

 

Zaproszenie do składania ofert  

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Opis techniczny 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

To już za 10 dni tj. 18.08.2018 w sobotę od godz.16.00 w Zamłyniu ul Garbarska 19, gm. Tyszowce, powiat  Tomaszów Lubelski rozpocznie się XI edycja „Mniszek- Stock” Mini Festiwalu Spod Strzechy Cichych Poetów w Zagrodzie Rekreacyjnej ” Mniszek „.

Piękno słowa spod strzechy, otoka dzikiej przyrody plus wypoczynek i relaks w miłej atmosferze w obejściu skansenowym jest zaproszeniem dla wszystkich słuchaczy. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim dla aktorów imprezy tj. cichych poetów, którzy chcieliby wziąć udział w prezentacji swojej twórczości tzw. ” poezja z szuflady ” od ludu piszącego dla ludu słuchającego. Wszystkich słuchaczy uroczyście zapraszamy na tą kulturową formę rozrywki, którzy wyłonią laureata spośród poetów, ustalą w drodze głosowania 2 , 3, 4 miejsce i wraz z nimi wezmą udział w biesiadzie. Serdecznie zapraszamy- wstęp wolny.

 

Otrzymaj wsparcie na rozwój Waszej organizacji, do zdobycia nawet 11 tyś. zł, liczy się pomysł i Wasza inicjatywa

Celem głównym realizacji Programu Aktywne Pogranicze jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw przez 90 osób i 30 grup samopomocowych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego.

Operatorem programu jest Stwoarzyszenie Czajnia.

http://www.aktywnepogranicze.pl