Otrzymaj wsparcie na rozwój Waszej organizacji, do zdobycia nawet 11 tyś. zł, liczy się pomysł i Wasza inicjatywa

Celem głównym realizacji Programu Aktywne Pogranicze jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw przez 90 osób i 30 grup samopomocowych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych poprzez udzielenie tym podmiotom wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego.

Operatorem programu jest Stwoarzyszenie Czajnia.

http://www.aktywnepogranicze.pl 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Gminy Tyszowce  na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 sierpnia o godz. 13.00 ( wtorek) w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie "Czajnia" z Tomaszowa Lubelskiego. Głównym celem spotkania jest poinformowanie o możliwości pozyskania 11 000 zł na swoje działania, wsparcie lokalnych animatorów oraz cykl szkoleń dotyczących profesjonalizacji organizacji, pozyskiwania środków oraz współpracy z biznesem.