Miło nam poinformować, że Gmina Tyszowce otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce” złożonego w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowana:

- sieć wodociągowa o długości  7 204,0 m

- sieć kanalizacyjna o długości 8 008,0 m

 

Całkowita wartość projektu : 12 650 621,51 zł.

Koszty kwalifikowalne 10 227 599,25 zł.

Kwota dofinansowania 6 520 094,51 zł.

 

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizacje projektu z RPO WL Dzialania 11.3 Ekonomia społeczna "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Chełmsko-Zamojskim.