Miasto Tyszowce

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne (I termin) 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11
odpady komunalne (II termin) 24 29 26 24 28 25 23
odpady segregowane (gabaryty, sprzęt itp) 13 10 12 14 9 11
popiół 9 13 13 10 12 14 9 13 11

Zabudowa Wielolokalowa – (BLOK 101A i BLOK 101B)

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 9 13 13 3, 10, 18, 24 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23 13 11
odpady segregowane 2 13 6 10 8 12 3 14 4 9 6 11

Czartowczyk, Soból, Klątwy, Czartowiec, Kol. Czartowiec, Marysin, Przewale, Niedźwiedzia Góra

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady zmieszane 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
odpady segregowane 2 6 8 3 4 6
popiół 2 6 6 3 5 7 2 6 4

Lipowiec, Mikulin, Zamłynie, Wojciechówka, Podbór, Czermno, Wakijów, Kazimierówka, Perespa, Rudka

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
odpady komunalne 16 20 20 18 22 19 17 21 18 16 20 18
odpady segregowane 16 20 22 17 18 20
popiół 16 20 20 18 19 21 16 20 18