Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy – psycholog SP Perespa

Utworzono: 18 październik 2017 Opublikowano

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Perespie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

realizowany w ramach projektu „Wiedza – kluczem do przyszłości” realizowany przez Gminę Tyszowce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Ogłoszenie oraz wymagane dokumenty i oświadczenia