Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Herb Tyszowiec - herbem miasta i Gminy Tyszowce jest Orzeł biały bez korony na czerwonej tarczy herbowej. Jest to orzeł książęcy, ponieważ należał do księcia mazowieckiego Władysława, który nadał miastu herb z własnym orłem. Przeniósł on miasto z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie i stworzył dogodne warunki rozwoju wyludnionemu i zniszczonemu miastu. Miasto bowiem ucierpiało w walkach ze Szwedami. W niezmienionej postaci używany jest do dnia dzisiejszego.