Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

nieco dat z dziejów miasta

1419 r. - ksiaże mazowiecki i bełski Ziemowit IV nadaje Tyszowcom prawo magdeburskie

1424 r. - wzniesiono w Tyszowcach pierwszy kosciół (spalony przez Tatarów w 1500 r.)

1453 r. - ksiaże bełski Władysław I potwierdza prawo magdeburskie dla Tyszowiec

1462 r. - Tyszowce staja się miastem królewskim, z urzędem starosty

1500 r. - spalenie miasta przez Tatarów

1502 r. - zniszczone przez Tatarów miasto, król Aleksander Jagiellończyk zwalnia z podatków
               na dziesięć lat

1563 r. - powstaje cech szewski

1611 r. - istnieje jeszcze drewniany "zamek" w Tyszowcach

29-XII-1655 r. w Tyszowcach zawiazuje się konfederacja przeciw Szwedom

1768 r. - likwidacja starostwa, miasto staje się własnoscia Jana Miera

1827 r. - wsród drewnianej zabudowy powstaja pierwsze domy murowane

18-V-1863 r. - bitwa powstańców z Rosjanami pod wodza Jana Żalplachty "Zapołowicza"

1875 r. - Tyszowce pozbawione zostaj± praw miejskich

1939 r. - pożar miasta (podczas działań wojennych)

1944 r. - upaństwowienie Tyszowiec, ostatni własciciel Tyszowiec - Głogowski opuszcza miasto

2000 r. - Tyszowce odzyskały prawa miejskie