W dniu 30 października 2017 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. W Hrubieszowie   zakończyło realizację robót budowlanych inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W ciągu kilku tygodni Gmina Tyszowce chce wyremontować pięć odcinków dróg gminnych. Wykonawca trzech jest już wybrany, natomiast przetarg na realizację pozostałych inwestycji trzeba ogłosić ponownie.

W dniu 30 września 2016 r. Gmina Tyszowce zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. W Hrubieszowie   na realizację robót budowlanych  inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 30 czerwca 2016 r. Gmina Tyszowce zawarła umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”