Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Gmina Tyszowce podpisała umowę z firmą, która opracuje dokumentację nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. O pieniądze na wykonanie robót miejscowy samorząd stara się wspólnie z zagranicznymi partnerami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina.

Wniosek o przyznanie dotacji jest złożony, ale jeszcze nie został oceniony. Zanim to nastąpi tyszowiecki samorząd chce jak najlepiej przygotować się do realizacji inwestycji.

Opracowanie dokumentacji będzie kosztować prawie 300 tysięcy złotych, a dokument ma być gotowy do 10 maja. 

O dofinansowanie robót Gmina Tyszowce ubiega się razem z Gminą Żwirka na Ukrainie. Polska strona chce wybudować około 7 kilometrów kanalizacji i wymienić stary wodociąg, natomiast ukraińscy partnerzy planują budowę oczyszczalni ścieków i około 2 kilometrów sieci kanalizacyjnej.

Razem samorządy chcą wydać na ten cel prawie 1 milion 120 tysięcy, z czego dotacja może wynieść do 90 procent kosztów kwalifikowalnych.

Decyzje w sprawie podziału środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina mają być znane pod koniec kwietnia.