Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

  Gmina Tyszowce położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie tomaszowskim.

Powierzchnia Gminy wynosi 129,48 km2. Zamieszkuje ją 6023 osób, co daje gęstość zaludnienia 50 osób/km2. Gmina Tyszowce podzielona jest na 20 sołectw. Na terenie gminy znajduje się 1 miasto Tyszowce (2165 mieszkańców) i 18 miejscowości wiejskich. Od północy sąsiaduje z gminą Werbkowice i Miączyn, od wschodu z gminą Mircze, od południa z gminą Łaszczów, od południowego zachodu z gminą Rachanie i od zachodu z gminą Komarów.

Sołectwa w gminie: