Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

  Gmina Tyszowce położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego w powiecie tomaszowskim.

Powierzchnia Gminy wynosi 129,48 km2. Zamieszkuje ją 6023 osób, co daje gęstość zaludnienia 50 osób/km2. Gmina Tyszowce podzielona jest na 20 sołectw. Na terenie gminy znajduje się 1 miasto Tyszowce (2165 mieszkańców) i 18 miejscowości wiejskich. Od północy sąsiaduje z gminą Werbkowice i Miączyn, od wschodu z gminą Mircze, od południa z gminą Łaszczów, od południowego zachodu z gminą Rachanie i od zachodu z gminą Komarów.

Sołectwa w gminie:

 • Sołectwo Czartowiec (248/208) obejmuje miejscowość Czartowiec,
 • Sołectwo Czartowiec - Kolonia (15/151) obejmuje wieś Czartowiec - Kolonia
 • Sołectwo Czartowczyk (640/520) obejmuje miejscowość Czartowczyk i jej integralne części: Kolonia Czartowczyk Nowa Wieś; Stara Wieś; Za Graniczką oraz miejscowość Gołaicha
 • Sołectwo Czermno (429/369) obejmuje miejscowość Czermno i jej integralne części: Kolonia Czermno; Kolonia Nowa - Czermno
 • Sołectwo Dębina (884/1191) obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.
 • Sołectwo Kazimierówka (292/246) obejmuje miejscowość Kazimierówka i jej integralne części: Linia Dolna; Linia Górna i Świdowatka
 • Sołectwo Klątwy (484/439) obejmuje miejscowość Klątwy i jej integralną część Kolonia oraz miejscowość Kaliwy
 • Sołectwo Lipowiec (135/60) obejmuje miejscowość Lipowiec
 • Sołectwo Marysin (304/240) obejmuje miejscowość Marysin i jej integralne części: Drążaki; Pierwszaki i Trzeciaki
 • Sołectwo Mikulin (255/223) obejmuje miejscowość Mikulin i jej integralną część Kolonia Mikulin
 • Sołectwo Niedźwiedzia Góra (121/93) obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra i jej integralną część Kolonia Niedźwiedzia Góra
 • Sołectwo Perespa (504/416) obejmuje miejscowość Perespa jej integralne części: Nowa Wieś, Stara Wieś i Wólka oraz miejscowość Perespa- Kolonia
 • Sołectwo Podbór (233/244) obejmuje miejscowości Podbór, Gwoździak i Nowinki
 • Sołectwo Przewale (528/480) obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone
 • Sołectwo Rudka (68/49) obejmuje miejscowość Rudka
 • Sołectwo Soból (128/166) obejmuje miejscowość Soból
 • Sołectwo Tyszowce (1066/1236) stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego jako Jurydyka, Majdan, Podgórze oraz Zaława i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody;3Maja -numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa
 • Sołectwo Wakijów (277/227) obejmuje miejscowość Wakijów i jej integralne części: Czermieniec, Pod Polami i Wygon
 • Sołectwo Wojciechówka (210/193) obejmuje miejscowość Wojciechówka
 • Sołectwo Zamłynie obejmuje miejscowość Zamłynie z ulicami: Zamojska, Garbarska, Majora Eborowicza oraz integralną część miejscowości Zamłynie tj.: Kątek