Stowarzyszenie „ZORZA” w Tyszowcach 

ul. WIELKA, nr 101, 22-630 Tyszowce

Prezes - Małgorzata Cisak,

Wiceprezes - Anna Żukowska,

Sekretarz - Swatowska Anna Helena

+48 846 619 277 wew 19