To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Burmistrzem Tyszowiec od 2006 roku jest mgr inż. Mariusz Zając

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Rada miejska – organ stanowiący i kontrolny gminy.

Sołtys  – przedstawiciel lokalnej społeczności, wybierany przez zebranie wiejskie.