Drukuj
Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Parafia Świętego Leonarda w Tyszowcach - parafia należąca do dekanatu Tyszowce diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Została utworzona najprawdopodobniej przed rokiem 1424 (w czasie pierwszej lokacji miasta), zapewne z fundacji księcia Ziemowita IV. Obecny kościół parafialny w latach: 1865-1867 (nawa) i 1869-1870 (prezbiterium i wieża) według projektu Henryka Marconiego. Mieści się przy ulicy Kościelnej.

Proboszcz: Ks. Piotr Kawecki
Wikariusz: Ks. Andrzej Michalski

Kościelna 27, 22-630 Tyszowce
   Tel.  84 661 93 93

Odpust: 6 listopada
Liczba mieszkańców: 3800

Do parafii należą miejscowości: Czermno Kol., Klątwy, Kol Klątwy, Lipowiec, Mikulin, Kol. Mikulin, Podbór, Przewale, Tyszowce, Wojciechówka, Zielone.

Kaplice: Przewale

 

   

1. Cmentarz parafialny, 2. Cmentarz parafialny, 3.Kapliczka przydrożna, 4.Figurka MB w miejscu zawiązania konfederacji tyszowieckiej