Kalendarium Tyszowieckie

Utworzono: 01 czerwiec 2017 Opublikowano

Nieco dat z dziejów miasta

1419 r. - książę mazowiecki i bełski Ziemowit IV nadaje Tyszowcom prawo magdeburskie

1424 r. - wzniesiono w Tyszowcach pierwszy kościół (spalony przez Tatarów w 1500 r.)

1453 r. - książę bełski Władysław I potwierdza prawo magdeburskie dla Tyszowiec

1462 r. - Tyszowce staja się miastem królewskim, z urzędem starosty

1500 r. - spalenie miasta przez Tatarów

1502 r. - zniszczone przez Tatarów miasto, król Aleksander Jagiellończyk zwalnia z podatków 
               na dziesięć lat

1563 r. - powstaje cech szewski

1611 r. - istnieje jeszcze drewniany "zamek" w Tyszowcach

29-XII-1655 r. w Tyszowcach zawiązuje się konfederacja przeciw Szwedom

1768 r. - likwidacja starostwa, miasto staje się własnością Jana Miera

1827 r. - wśród drewnianej zabudowy powstają pierwsze domy murowane

18-V-1863 r. - bitwa powstańców z Rosjanami pod wodza Jana Żalplachty "Zapołowicza"

1875 r. - Tyszowce pozbawione zostają praw miejskich

1939 r. - pożar miasta (podczas działań wojennych)

1944 r. - upaństwowienie Tyszowiec, ostatni właściciel Tyszowiec - Głogowski opuszcza miasto

2000 r. - Tyszowce odzyskały prawa miejskie