Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PDF Drukuj Email
Wiadomości - Wiadomości Ogólne

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Tyszowce funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach przy ulicy Wielkiej 62,

Punkt świadczy nieodpłatne usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 .

Mieszkańcy Gminy Tyszowce mogą przekazywać osobiście i w miarę potrzeby: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony; przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych.