Pamiętajmy o ogrodach

Pamiętajmy o ogrodach
W okresie od 1 września 2016r. do 31 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach i w Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach we współpracy z Urzędem Miejskim w Tyszowcach realizowane było przedsięwzięcie edukacji ekologicznej PAMIĘTAJMY O OGRODACH w ramach projektu RAZEM DLA KLIMATU, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja przebiegała zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem merytorycznym. Za wykonanie zadań programu odpowiadali nauczyciele przyrody Edward Piwko i Zofia Mróz. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez edukację dzieci i młodzieży odnośnie wpływu każdego z nas na problem zmian klimatu. Zakładamy, że pozwoli na ograniczenie zachodzących zmian klimatu w przyszłości, gdyż działania różnych instytucji nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Założone w programie cele zostały zrealizowane.Design by K.J.