images

11 MAR 2018

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych:


OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYSZOWCACH

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Kancelarii Urzędu znajdującej się na parterze budynku ul. 3 Maja 8.
W pierwszej kolejności pracownik Kancelarii przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.
Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do Kancelarii w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
W Kancelarii są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.


OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.
Urząd Miejski w Tyszowcach nie dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym oraz Aplikacją do komunikacji w języku migowym.
W związku z powyższym, zapewnienie obsługi osoby uprawnionej będzie przebiegało zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn.zm.) .


e-mail: tyszowce@tyszowce.pl
Kontakt z Kancelarią Urzędu Miejskiego

- nr tel.: (84) 6612121 ; (84) 661 93 02 ;
(84) 661 93 15.; fax: (84) 6612129.