images

30 SIE 2023

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze – sekretarz gminy w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

Tyszowce, 2023-08-30

SAO-PA.2110.3.2023

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze – sekretarz gminy
w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

 

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden z kandydatów. Złożono dwie oferty, które nie spełniały wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze z dnia 13 lipca 2023 r. (SAO-PA.2110.3.2023), stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 102/2023 Burmistrza Tyszowiec z dnia 13 lipca 2023r.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski