Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – psycholog SP Tyszowce

Utworzono: 18 październik 2017 Opublikowano

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

realizowany w ramach projektu „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!” realizowany przez Gminę Tyszowce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

Ogłoszenie, oraz wymagane dokumenty i oświadczenia