Informacja

Utworzono: 03 styczeń 2018 Opublikowano

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Plakat informacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Sołecznej