KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono: 16 lipiec 2018 Opublikowano

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Klientów Urzędu Miejskiego w Tyszowcach dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tyszowiec z siedzibą w ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wojciechem Baj w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach możliwy jest pod numerem tel. nr 0846612128  lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotem innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawna podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa , niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie załatwieniem sprawy.