Informacja Ośrodka wspierania ekonomii społecznej w subregionie Chełmsko-Zamojskim

Utworzono: 23 kwiecień 2018 Opublikowano

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizacje projektu z RPO WL Działania 11.3 Ekonomia społeczna "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Chełmsko-Zamojskim.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizacje projektu z RPO WL Działania 11.3 Ekonomia społeczna "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Chełmsko-Zamojskim