• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Utworzono: 02 maj 2018 Opublikowano

Ogłoszonego przez Burmistrza Tyszowiec na podstawie Zarządzenia Nr. 21/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Burmistrz Tyszowiec informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku wybrano następującą ofertę złożone przez

Nr zadania

Nazwa zadania do realizacji  w 2018r.

Kwota dotacji na zadanie

Nazwa oferenta

Termin realizacji zadania

1

Impreza historyczno – kulturalna „Śladami Chrobrego Czerwień 1018-2018”

19 000,00 zł

Oferenci:

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne „Drużyna Grodu Czerwień” ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce

Stowarzyszenie Czermno – Gród Czerwień, Czermno 1, 22-630 Tyszowce

Od 07-05-2018 do 31-12-2018

Łączna kwota przewidywanych dotacji - 19 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy  złotych zero groszy).

Wnioskowana kwota dotacji mieści się w przewidzianej kwocie na realizację tych zadań w 2018 roku.

Oferta zgłoszona przez te podmioty spełniła warunki ogłoszenia pod względem formalnym

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając