GMINA TYSZOWCE INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Utworzono: 14 wrzesień 2017 Opublikowano

 „Wiedza – kluczem do przyszłości”

oraz

„W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!”

 realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne,

Okres realizacji projektu od 01.VIII.2017r. do 31.VII.2018r.

 

Logo projektów europejskich