• Urzd
  Urząd Miejski w Tyszowcach
 • Swieto Niepodleglosci
  Uroczystości 100 - lecia Niepodległości
 • Odsloniecie Mogily
  Odsłonięcie mogiły z 1920 r.
 • Dozynki2018
  Dożynki Gminno-Parafialne Kazimierówka 2018
 • Mistrzowiewojewodztwa Lzs
  Mistrzostwa Województwa LZS - I miejsce reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Mistrzowiepowiatu Lzs
  Mistrzostwa Powiatu LZS - zwycięstwo reprezentacji z Gminy Tyszowce
 • Singer2018
  Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera - Tyszowce 2018
 • Fasola
  Międzynarodowe Święto Fasoli - Tyszowce 2018
 • Najazdwojow
  Śladami Chrobrego. Czerwień 1018 - 2018
 • Izbaotwarta
  Otwarcie Regionalnej Izby Pamięci
 • Tyszowce  Widok
  Tyszowce - widok z lotu ptaka
 • Szkola Podstawowa
  Budynek Szkoły Podstawowej w Tyszowcach
 • Grody
  Grody Czerwieńskie
 • Koci
  Kościół Parafialny

Stowarzyszenie Rekonstrukcyjno-Historyczne "Drużyna Grodu Czerwień"

Utworzono: 10 sierpień 2018 Opublikowano

Logo Stawarzyszeniafacebook

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej oraz innej aktywności temu służącej, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi turystycznemu regionu w tym upowszechnianie kultury, oświaty i sportu oraz kultywowanie tradycji historycznych.

Tworzenie Regionalnej Izby Tradycji.

Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

 

Udział w rekonstrukcjach, zlotach, konferencjach, zjazdach, filmach, przedstawieniach  teatralnych i w innych przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce.

Organizowanie rekonstrukcji, spotkań, zlotów, konferencji, wystaw i innych, celem prezentowania dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia.

Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych.

Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstruujących wydarzenia historyczne.

Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących.

Rekonstruowanie wydarzeń historycznych.

Prowadzenie poszukiwań, prac zachowawczych oraz przekazywanie i udostępnianie społeczeństwu przedmiotów historycznych określanych mianem dziedzictwa kulturowego i materialnego naszego kraju. 

Logo Stawarzyszeniasrh tysz