Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

Utworzono: 15 lipiec 2018 Opublikowano

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tyszowce

W wyniku przeprowadzonego przetargu, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tyszowce w roku 2017 prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce.