Urząd miejski

Utworzono: 16 lipiec 2018 Opublikowano

 

Pracownicy:

Stanowisko

Nazwisko i imię / telefon

Burmistrz Tyszowiec

Mariusz Zając Telefon: +48 846 612 122

Sekretarz Gminy

Teresa Chrastina Telefon: +48 846 612 124

Skarbnik Gminy 

Krystyna Leja Telefon: +48 846 612 127

Zastępca Skarbnika

Maria Antoszewska Telefon: +48 846 612 130

Stanowisko ds. kancelaryjnych i kadrowych

Dorota Zarębska Telefon: +48 846 612 121

Stanowisko ds. samorządowych i gospodarki komunalnej

Krzysztof Garbula Telefon: +48 846 612 132

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami

Maria Kloc Telefon: +48 846 612 135

Stanowisko ds. informatyki, kultury i sportu

Konrad Jóźwik Telefon: +48 846 612 132

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji działalności gospodarczej

Teresa Medak Telefon: +48 846 612 130

Stanowisko ds. podatków i opłat

Grażyna Kraś Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Renata Badowska Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Katarzyna Surmacz Telefon: +48 846 612 136

Stanowisko ds. obsługi kasowej. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wiesława Jurkiewicz Telefon: +48 846612 126

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Barbara Dudzińska Telefon: +48 846 612 128

Inspektor Ochrony Danych

Zastępca Kierownika USC, 

Prowadzenie spraw wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowej

Wojciech Baj Telefon: +48 846 612 128

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

Krzysztof Kukiełka Telefon: +48 846 612 125

Stanowisko ds. drogownictwa i zamówień publicznych

Mirosław Podgórski Telefon: +48 846 612 134

Stanowisko ds. funduszy pomocowych, promocji i rozwoju gminy

Katarzyna Piliszczuk Telefon: +48 846 612 125

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Elżbieta Kierepka Telefon: +48 846 612 135