Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin zakończenie

Utworzono: 15 listopad 2017 Opublikowano

Logo: Program Rozwoju Obszarów WiejskichW dniu 30 października 2017 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z oo. W Hrubieszowie   zakończyło realizację robót budowlanych inwestycji „Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L Tyszowce –Mikulin”.

w km; 0+920÷2+514, jako operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonano cały zakres robót planowanych. W terminie do 30 listopada 2017 r. zostanie złożony ostateczny wniosek o płatność do Zarządu Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość umowy  z wykonawcą - 854 850,00 zł.

Dofinansowanie ze środków PROW (po przetargu)  – 556 107,00- (63,63%)

 

Przy drodze tablica z logo: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na zdjęciu przedstawiona jest droga

Na zdjęciu przedstawiona jest droga

Na zdjęciu przedstawiona jest droga