Miejsce zagospodarowania odpadów

Utworzono: 15 lipiec 2018 Opublikowano

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tyszowce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejscem zagospodarowania ww. odpadów jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze.